logo


ADRESS, TELEFON- OCH FAX-NUMMER, E-POSTADRESSER

Postadress inom Sverige:
Institutet för rymdfysik
Box 537
751 21 Uppsala

Fakturaadress:

Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Läs mer om hur du fakturerar IRF via e-faktura här: https://www.irf.se/sv/fakturera-till-irf/

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Uppsala

Godsadress:
Regementsvägen 1
752 37 Uppsala

Telefonnummer:
018 - 471 59 02

Fax nummer:
018 - 471 59 05

E-postadress:
irf_&_irfu_dot_se, office_&_irfu_dot_se
Principer för E-postadresser inom IRF
Vid IRF används följande system för att ange e-postadresser:

Individuella
Anställda vid IRF i Kiruna och Umeå:   Förnamn.Efternamn@irf.se
Anställda vid IRF i Uppsala:Förnamn.Efternamn@irfu.se
Anställda vid IRF i Lund:Förnamn.Efternamn@irf.se

 
Funktionsadresser
För att kontakta IRF, Kiruna: irf_&_irf_dot_se
För att kontakta IRF, Uppsala:               irf_&_irfu_dot_se
För att kontakta IRF, Umeå: irf-um_&_irf_dot_se
För att kontakta IRF, Lund : lund_&_irf_dot_seSenast uppdaterad: 2019-04-09 13:05 /Jan Karlsson